Dansschool Bolero

 Lidgeld

Alle dansstijlen gaan één keer per week door. Voor klassiek ballet kan je echter opteren voor één of voor twee lessen per week. Wij raden ten zeerste aan om hiervoor twee lessen per week te kiezen, omwille van de moeilijke technische basis van deze dansstijl. Je betaalt bij inschrijving per uur dansles per week, voor het ganse dansjaar. Naast de prijs per lesuur betaalt elk dansend lid ook een éénmalige kost voor de jaarlijkse bijdrage voor de verzekering, administratie,... Lidgeld kan meteen online betaald worden bij inschrijving of via overschrijving op rekeningnummer BE37 9733 9670 0328 met als mededeling 'Naam dansend lid + ingeschreven dansstijlen'. Pas na betaling is je inschrijving bij onze dansschool volledig in orde.

Voor de lessen Yoga wordt er gewerkt met een 10-beurtenkaart. De 10-beurtenkaart kan ook via jouw account aangekocht en meteen online betaald worden. Deze 10-beurtenkaart is een virtuele kaart, waarbij de beurten via het onlineplatform worden bijgehouden.


Prijzen:

  • Eenmalige jaarlijkse kost (inclusief verzekering): € 45 / dansend lid
  • Lesgeld: € 55 /  lesuur per jaar (Pointes: + € 20)
  • 10-beurtenkaart Yoga (inclusief verzekering): € 80


Bij annulering van inschrijving, en bijhorende terugbetaling van het lesgeld (tot eind oktober), zal steeds 2,5% ingehouden worden op het betaalde bedrag voor betalingsonkosten.

Dansschool Bolero vzw. Oude Schrieksebaan 24, 2820 Bonheiden.

0439.634.583, RPR Antwerpen - Mechelen