Dansschool Bolero

 Lidgeld

Alle dansstijlen gaan één keer per week door. Voor klassiek ballet kan je echter opteren voor één of voor twee lessen per week. Wij raden ten zeerste aan om hiervoor twee lessen per week te kiezen, omwille van de moeilijke technische basis van deze dansstijl. Je betaalt bij inschrijving per uur dansles per week, voor het ganse dansjaar. Naast de prijs per lesuur betaalt elk dansend lid ook een éénmalige kost voor de jaarlijkse bijdrage voor de verzekering, administratie,... Elk lid zal vanaf dansjaar 2024-2025 ook een t-shirt van de dansschool ontvangen, welke voorzien is om te dragen tijdens de dansvoorstellingen.

Lidgeld kan meteen online betaald worden bij inschrijving of via overschrijving op rekeningnummer BE37 9733 9670 0328 met als mededeling 'Naam dansend lid + ingeschreven dansstijlen'. Pas na betaling is je inschrijving bij onze dansschool volledig in orde.

Prijzen:

  • Eenmalige jaarlijkse kost (inclusief verzekering): € 60 / dansend lid
  • Lesgeld: € 60 / uur per jaar
    • € 90 / anderhalfuur per jaar (bijvoorbeeld: Pointes les - Mixed styles - Dames)
    • € 75 / uur en kwart per jaar (bijvoorbeeld: Klassiek 6B, 7B)


Bij annulering van inschrijving, en bijhorende terugbetaling van het lesgeld (tot eind oktober), zal steeds 2,5% ingehouden worden op het betaalde bedrag voor betalingsonkosten.