Dansschool Bolero

 G-dans

Sinds september 2015 heeft dansschool Bolero ook G-dans in haar dansaanbod. Met deze groep willen we kinderen die moeilijker kunnen aansluiten in onze gewone lessenreeksen de kans bieden om kennis te maken met verschillende dansstijlen. Er is geen danservaring vereist, maar we verwachten wel dat de kinderen een uurtje zonder ouder of begeleider kunnen. De lessen worden gegeven door ervaren lesgevers en gaan door in een klein groepje, waardoor onze aanpak beter aangepast kan worden aan de noden van elk kind.

We richten ons vooral op kinderen van 6 tot 20 jaar met een lichte tot matige mentale beperking.